W celu przeprowadzenie sprawnego procesu wyceny wskazane jest wcześniejsze przygotowanie przez Klienta dokumentów dotyczących nieruchomości. Poniżej przedstawiam zbiór niezbędnych dokumenty potrzebnych do wykonania operatu szacunkowego w zależności od rodzaju nieruchomości:

 

Nieruchomość lokalowa

W przypadku lokali w trakcie remontu wymagany jest uproszczony kosztorys prac remontowych
W przypadku lokali w trakcie budowy (developerskich) wymagana jest przedwstępna umowa sprzedaży oraz uproszczony kosztorys prac wykończeniowych (jeśli dotyczy).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

W przypadku lokali w trakcie remontu wymagany jest uproszczony kosztorys prac remontowych

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (np. działka pod budownictwo jednorodzinne):

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (np. domem jednorodzinnym):

W przypadku domu w trakcie budowy dodatkowo: pozwolenie na budowę, kosztorys budowlany i ostatnia strona z dziennika budowy.

 

Nieruchomość komercyjna

 

Dokumenty można pozyskać w: